NSVF

Kontaktinformasjon NSVF

Ønsker du å komme i kontakt med Norsk Spielmeyer-Vogt Forening, kan du sende en e-post til foreningens styre: styret(a)nsvf.org

Ønsker du å komme i kontakt med redaktøren for NSVFs hjemmesider, kan du sende en e-post til Trine Paus: trine(a)nsvf.org

Ønsker du å snakke med en mor som vet hva det innebærer å ha et barn med NCL, kan du kontakte Gørild Frivold på mobilnummer 97756931.

NSVF har også en hemmelig Facebookgruppe for foreldre og voksne søsken. Send en e-post til styret(a)nsvf.org om du ønsker tilgang til denne.


NSVF har følgende postadresse:
NSVF v/Svein Rokne
Kjøiaveien 42
1386 Asker

NSVFs e-postadresse: styret(a)nsvf.org

For å komme i kontakt med Svein Rokne, kan du sende en e-post til srokne(a)online.no eller ringe mobilnummer 90142614.


NSVFs organisasjonsnummer:
992753072

Bankkonto:
NSVFs bankkontonummer: 20500288877
IBAN: NO0620500288877
BIC-kode: TOTENO21XXX