NSVF

Kontaktinformasjon NSVF

Ønsker du å komme i kontakt med Norsk Spielmeyer-Vogt Forening, kan du sende e-post til foreningens styre: styret(a)nsvf.org

Ønsker du å komme i kontakt med noen som vet hva det innebærer å ha et barn med NCL, kan du ringe eller sende sms til Trine: 472 36 759.

Ønsker du å komme i kontakt med noen som vet hvordan det er å ha søsken med NCL, kan du ringe eller sende sms til Linn Sophie: 932 84 800.

Ønsker du å komme i kontakt med redaktøren for NSVFs hjemmesider, kan du sende e-post til Trine: trine(a)nsvf.org


NSVF på Facebook: 
NSVF har en hemmelig Facebook-gruppe for foreldre og voksne søsken til barn/unge med NCL. NSVF har også en egen Facebook-gruppe for foreldre og voksne søsken til NCL-barn/unge som ikke lenger lever. Ønsker du tilgang til en av Facebook-gruppene, kan du sende e-post til: styret(a)nsvf.org


NSVFs e-postadresse: styret(a)nsvf.org


NSVFs postadresse:
NSVF v/Svein Rokne
Kjøiaveien 42
1386 Asker

For å komme i direkte kontakt med Svein, kan du sende e-post til srokne(a)online.no eller ringe 901 42 614.


NSVFs organisasjonsnummer: 992753072

Bankkonto:
NSVFs bankkontonummer: 2050 02 88877
IBAN: NO0620500288877
BIC-kode: TOTENO21XXX