NSVF

Lære for livet

Boken Lære for livet gir en innføring i pedagogikk og læring for barn og unge med diagnosen Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL) eller Spielmeyer-Vogts sykdom som den også kalles. Til tross for diagnosens alvorlige karakter knyttes læringsmålene til ønsket om å støtte en positiv utvikling og bidra til god livskvalitet. Boken er skrevet i et livsløpsperspektiv og setter dermed læring inn i en større sammenheng enn skolegang. Livslang læring er knyttet til erkjennelsen av at alle mennesker lærer gjennom hele livet.

Målgruppe: Boken retter seg mot alle med ansvar for, eller tilknytning til, barn og unge med JNCL. Boken kan også være nyttig for andre som har omsorgsansvar for eller arbeider med personer med andre typer av progredierende lidelser.

Bidragsytere: Det er mange som har bidratt til bokens innhold. Forfatterne er foresatte og lærere til barn og unge med JNCL og fagfolk i Statped midt (tidligere Tambartun kompetansesenter). Det redaksjonelle arbeidet er gjennomført av Bengt Elmerskog og Per Fosse i Statped midt, i tett samarbeid med Norsk Spielmeyer-Vogt Forening (NSVF).

Boken koster kr 200,- og kan bestilles i Statpeds nettbutikk. Hvis lenken ikke virker, send en e-post til: nettbutikk(a)statped.no