NSVF

Bli medlem i NSVF

NSVF har om lag 300 betalende medlemmer, hovedsakelig NCL-familier og venner av disse. Deler av støtten som foreningen mottar fra det offentlige regnes ut på bakgrunn av antall medlemmer. Nye medlemmer hilses derfor hjertelig velkommen. Medlemskontingenten er kr. 200 i året per person, som du betaler inn via giro som du får tilsendt fra NSVF.

Du kan melde deg inn i NSVF via foreningens innmeldingsskjema:

Person 1

Person 2


Persondata

Les vilkår
Du må lese og godkjenne vilkår for lagring av persondata før du kan gå videre.

Klarer du ikke å sende inn skjemaet? Send en e-post til redaktøren av hjemmesidene: trine(a)nsvf.org