NSVF

Hva gjør NSVF?

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening er en såkalt likepersonforening. Det vil si at NSVFs primære oppgave er å formidle kontakt og legge til rette for fellesskap mellom NCL-familier, slik at disse kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og finne støtte i hverandre:


NSVF arbeider også aktivt for at alle barn/unge med NCL og deres familier skal få tilgang til den hjelp og støtte fra det offentlige som de trenger og som de har krav på, det være seg både økonomiske, pedagogiske, medisinske og sosiale tjenester: